Browsing Category

Ẩm Thực

Hướng dẫn cách mở wifi trên laptop

Sử dụng phim tắt Fn + Fx (Fx là từ F1 đến F12 để mở wifi Nhìn trên bàn phím từ F1 đến F12 nút nào có biểu tượng wifi thì ấn Một số dòng laptop cho mọi người tham khảo Với laptop Dell sẽ là Fn + F2 Với laptop Lenovo sẽ là Fn + F5 Đôi với…