Editor in Chief

admin

Main interests:

Marine Biology, Ocean Exploration, Rain Forests, Global Warming

More About Nick

Author Articles

Tiếp cận chiến lược Truyền thông số (Digital Strategy): Bức tranh toàn cảnh

Ta cần một định nghĩa riêng, một cách tiếp cận riêng cho chiến lược truyền thông số để bắt kịp tất cả những trào...

TikTok Ads – Xu hướng quảng cáo 2020

TikTok là gì? TikTok là ứng dụng mạng xã hội giúp người dùng tạo ra những video ngắn, thời gian chỉ khoảng 15 giây nhưng có...

Video Marketing & tầm quan trọng của Chiến lược Video Marketing (Dự đoán 2020)

Video marketing strategy Không mới, nhưng khác với 2019 về trước khi người xem, enduser - consumer của họ không nhận đúng & xuyên suốt...

CÓ BAO NHIÊU LOẠI PHIM QUẢNG CÁO

3. Phim Viral (video lan truyền) Nếu bạn xem một bộ phim ngắn khi thì hài hước vui nhộn, khi thì nhân văn sâu sắc....

10 dạng video hiệu quả & dễ làm cho kế hoạch Video Content Marketing 2020

Video quay lại quá trình chia sẻ - trải nghiệm - review của người dùng thật (Người thật - Việc thật) Đây là dạng video...

Bài tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm sản xuất TVC quảng cáo cho 1 chiến dịch truyền thông

Phim quảng cáo luôn là một sản phẩm video hiệu quả trong tất cả các chiến dịch truyền thông quảng cáo bán hàng hay...