“Design thinking in management” – Tư duy thiết kế trong quản trị là gì?

0
395

Nhóm có gốc-kinh doanh (MBA) thường thực hiện các bước như sau

 1. Phân tích môi trường
 2. Tham khảo ý kiến chuyên gia
 3. Phân tích SWOT
 4. Đưa ra những giải pháp để tận dụng cơ hội, hạn chế nguy cơ, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu
 5. Hình thành một tập các giải pháp
 6. Tham khảo ý kiến chuyên gia về giải pháp
 7. Chọn giải pháp tối ưu
 8. Ước lượng những thông số về tài chính
 9. Phân tích khả thi (IRR, NPV)
 10. Trình bày bằng bảng biểu và power point một cách thuyết phục về sự lựa chọn.

Nhóm có gốc-thiết kế sẽ thực hiện thường thực hiện như sau

 1. Nhóm sẽ dành thời gian đến các cửa hàng Circle K
 2. Quan sát hàng giờ người tiêu dùng, trãi nghiệm cùng họ
 3. Đặt những câu hỏi gợi mở để tìm hiểu trải nghiệm và ước muốn của họ
 4. Tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh trãi nghiệm người tiêu dùng
 5. Đưa ra càng nhiều ý tưởng càng tốt
 6. Dùng bút, viết màu diễn dịch những ý tưởng lên giấy A0
 7. Focus group để thảo luận những tác động đến trãi nghiệm người dùng của từng ý tưởng, dùng TRỰC GIÁC để nhận xét và đánh giá các ý tưởng
 8. Ước tính chi phí và phân tích khả thi nhiều ý tưởng cùng lúc
 9. Trình bày ý tưởng bằng bản vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc
 10. Focus group để chọn ý tưởng mà nhiều người ưu thích.

Nguồn: https://www.brandsvietnam.com/6570-Design-thinking-in-management-Tu-duy-thiet-ke-trong-quan-tri-la-gi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here