[iTV Subteam][Vietsub] My heart will go on – Celine Dion (Titanic OST)

44
77© We do not own this video. All rights go to its rightful owner: Columbia Records, Epic Records
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► “My heart will go on” là bài hát chính của bộ phim bom tấn năm 1997 Titanic. Với phần nhạc của James Horner, lời bởi Will Jennings, và sản xuất Walter Afanasieff, ca khúc được thể hiện bởi nữ ca sĩ Celine Dion. Ngay khi phát hành năm 1997 trong album của Dion “Let’s Talk About Love”, nó chiếm ngôi đầu bảng trên toàn thế giới, gồm cả Anh, Mỹ, và Úc. “My heart will go on” ra mắt tại Úc và Đức vào ngày 8 tháng 12 năm 1997, và các nước khác vào tháng 1 và tháng 2 năm 1998. Ca khúc trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại và đứng đầu bảng xếp hạng thế giới năm 1998. Tại lễ trao giải Grammy năm 1999, “My heart will go on” giành được bốn giải bao gồm “Thu âm của năm”, “Bài hát của năm”, “Trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất” và “Bài hát hay nhất được viết cho Phim/Chương trình truyền hình”

[ iTV Subteam | 1343 ]
• Song: My heart will go on – Celine Dion
• Album: Titanic: Music From The Motion Picture | Vol.5: Let’s Talk About Love
• Year: 1997
• Thể loại: US & UK | Pop Ballad
Translator: Đinh Huyền Như & Wlion
Timer: Phantom
Encoder: Bò Sữa

♪ If you re-up this video, please take out with full credit. Thank you!

Nguồn: https://vietnetmedia.net

Xem thêm bài viết khác: https://vietnetmedia.net/phim/

44 COMMENTS

 1. Hôm nay 28/1/2019😞xem xong phim và khóc ,khóc rất nhiều lại thêm đoạn cuối nhạc phim đau đến xé lòng 😭

 2. Kinh Vô Thường

  Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ
  Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm
  Cứu các hữu tình qua sanh tử
  Tới được tịch diệt chốn bình an

  Đại thí trì giới, nhẫn, tinh tấn
  Nhất tâm phương tiện chánh tuệ lực
  Tự lợi lợi tha thảy viên mãn
  Nên gọi Điều Ngự Thiên Nhân Sư

  Cúi đầu quy y diệu Pháp tạng
  Ba Bốn, hai Năm, lý viên minh
  Bảy, Tám, khéo mở cửa Bốn Đế
  Hành giả thảy đến bờ vô vi

  Mây Pháp mưa Pháp thấm chúng sanh
  Khéo trừ nhiệt não sạch chúng bệnh
  Ai khó giáo hóa khiến điều phục
  Tùy cơ dẫn đạo không cưỡng ép

  Cúi đầu quy y chân thánh chúng
  Tám bậc thượng nhân khéo ly nhiễm
  Chày trí kim cang phá tà sơn
  Vĩnh đoạn vô thỉ siết trói buộc

  Xưa từ Lộc Uyển đến Song Lâm
  Theo Phật trọn đời hoằng chân giáo
  Mỗi tùy bổn duyên hành hóa xong
  Tro thân diệt trí tịch vô sanh

  Cúi đầu cung kính Tam Bảo tôn
  Đây là chánh nhân khéo phổ độ
  Mê ngu chìm đắm nơi sanh tử
  Thảy khiến ra khỏi đến tịch diệt

  Mọi người sanh ra đều phải chết
  Dung nhan tươi đẹp sẽ tàn phai
  Mạnh khỏe rồi thì cũng mắc bệnh
  Chẳng một ai nào thoát miễn đâu

  Thậm chí cho dù núi Diệu Cao
  Đến khi kiếp tận đều hoại diệt
  Biển lớn sâu thẳm không bờ đáy
  Nhưng rồi cũng phải khô cạn thôi

  Đại địa mặt trời với mặt trăng
  Tới lúc nào đó cũng tận diệt
  Xưa nay chưa từng có việc gì
  Không bị vô thường nuốt chửng đâu

  Trên lên tận cõi Phi Phi Tưởng
  Dưới đến thế gian vua Chuyển Luân
  Bảy báu uy trấn theo bên mình
  Hàng ngàn con trai luôn vây quanh

  Nhưng khi thọ mạng đã chấm dứt
  Vụt thoáng hốt nhiên chẳng tạm đình
  Trở lại phiêu dạt trong biển tử
  Chịu nỗi thống khổ tùy nghiệp duyên

  Tuần hoàn xoay vần trong ba cõi
  Ví như trục quay múc nước giếng
  Cũng như con tằm làm tổ kén
  Nhả tơ vây bọc nhốt chính mình

  Dù đến vô thượng chư Thế Tôn
  Và hàng Thanh Văn bậc Độc Giác
  Còn phải xả bỏ thân vô thường
  Hà huống phàm phu có thá chi

  Song thân cha mẹ với vợ con
  Tỷ muội huynh đệ cùng quyến thuộc
  Mắt thấy chia lìa cảnh sống chết
  Sao lại không sầu khóc thở than?

  Cho nên khuyên bảo với mọi người
  Hãy lắng nghe kỹ Pháp chân thật
  Rồi cùng xả bỏ chốn vô thường
  Và hãy thực hành Bất Tử Môn

  Phật Pháp ví như nước cam lộ
  Diệt trừ nhiệt não được mát mẻ
  Vì vậy nhất tâm hãy lắng nghe
  Có thể tiêu trừ mọi não phiền

  TÔI NGHE NHƯ VẦY:

  Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

  Khi ấy Phật bảo các vị Bhikṣu [bíc su] rằng:

  "Ở thế gian có ba thứ mà không thể yêu mến, không thể xán lạn, không thể nhớ mong, và không thể vừa ý. Những gì là ba?

  Đó là già, bệnh, chết.

  Này các vị Bhikṣu! Già, bệnh, chết ở thế gian, thật không thể yêu mến, thật không thể xán lạn, thật không thể nhớ mong, và thật không thể vừa ý.

  Nếu không có già, bệnh, chết ở thế gian, thì Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, sẽ không xuất hiện ở thế gian để thuyết Pháp mà Ngài đã chứng đắc và phương pháp điều phục.

  Cho nên phải biết rằng, già, bệnh, chết ở thế gian, thật không thể yêu mến, thật không thể xán lạn, thật không thể nhớ mong, và thật không thể vừa ý. Do bởi ba việc này nên Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, mới xuất hiện ở thế gian để thuyết Pháp mà Ngài đã chứng đắc và phương pháp điều phục."

  Lúc bấy giờ Thế Tôn dùng kệ tuyên lại rằng:

  "Ngoại sự huy hoàng rồi sẽ hoại
  Nội thân suy biến cũng thế thôi
  Duy có thắng Pháp chẳng diệt vong
  Cho nên người trí hãy ngẫm suy

  Già bệnh chết này đều cùng gớm
  Hình dáng xấu xí thật đáng ghét
  Dung mạo thanh xuân chỉ tạm thời
  Không lâu tất sẽ khô héo phai

  Cho dù sống đến trọn trăm năm
  Kết cục chẳng thể thoát vô thường
  Già bệnh chết khổ mãi đuổi theo
  Luôn cho chúng sanh vô ích lợi"

  Khi Thế Tôn thuyết Kinh này xong, các vị Bhikṣu, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên cùng hết thảy đại chúng, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

  Ai luôn cầu cảnh dục
  Chẳng chịu làm việc lành
  Không thấy chết cận kề
  Làm sao hộ tánh mạng?

  Khi mạng căn sắp đứt
  Đốt xương thảy phân ly
  Khổ ách cùng chết đến
  Lúc ấy hận ngậm ngùi

  Hai mắt trợn trắng lên
  Tử đao nghiệp lực giáng
  Ý tưởng đầy kinh hoàng
  Chẳng ai tương cứu giúp

  Hổn hển ngực đập nhanh
  Cổ khô thở đứt quãng
  Tử thần đòi lấy mạng
  Thân thuộc đành đứng trông

  Các thức đều mờ mịt
  Đi vào trong thành hiểm
  Thân quyến thảy rời bỏ
  Dây siết lôi kéo đi

  Dẫn đến chỗ Diêm Vương
  Tùy nghiệp mà thọ báo
  Nhân thiện sanh chốn lành
  Nghiệp ác đọa địa ngục

  Mắt sáng nào bằng tuệ
  Tối tăm nào bằng si
  Có bệnh nào hơn oán
  Có sợ nào hơn chết

  Có sanh ắt phải chết
  Tạo tội thân chịu khổ
  Hãy nên giữ ba nghiệp
  Luôn mãi tu phước trí

  Quyến thuộc đều rời xa
  Tài vật người chiếm đoạt
  Chỉ căn lành của mình
  Tư lương nơi hiểm đạo

  Như cây bên ven đường
  Tạm nghỉ chẳng ở lâu
  Ngựa xe cùng vợ con
  Không lâu cũng như vậy

  Như chim đậu qua đêm
  Sáng sớm bay mỗi hướng
  Chết đến lìa thân quyến
  Biệt ly cũng như vậy

  Duy Phật có đại giác
  Là nơi chân quy y
  Y Kinh ta lược giảng
  Người trí hãy tư duy

  Trời người phi thiên quỷ tiệp tật
  Người đến nghe Pháp nên chí tâm
  Hộ trì Phật Pháp khiến trường tồn
  Mỗi người cần hành lời Phật dạy

  Chúng sanh đến đây lắng nghe Pháp
  Hoặc ở trên đất hay không trung
  Thường vì nhân thế khởi từ tâm
  Ngày đêm tự mình trụ nơi Pháp

  Nguyện các thế giới luôn bình an
  Vô biên phước trí lợi chúng sanh
  Bao nhiêu nghiệp tội thảy tiêu trừ
  Rời xa khổ ách về tịch diệt

  Luôn dùng giới hương thoa tịnh thể
  Thường mang thiền định khoác vào thân
  Tuệ giác diệu hoa biến trang nghiêm
  Tùy nơi trú xứ thường an lạc

  Kinh Vô Thường

  Dịch sang cổ văn: Pháp sư Nghĩa Tịnh (635-713)
  Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
  Dịch nghĩa: 16/4/2013 ◊ Cập nhật: 27/9/2014

  ☸ Cách đọc âm tiếng Phạn
  Bhikṣu: bíc su
  Đang dùng phương ngữ:BẮC ◈NAM

  Tiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý AAA ▲

 3. Titanic xứng đáng là bộ phim tuyệt vời hay nhất trong tất cả các bộ phim tớ bây giờ <3 Rose & Jack một tình yêu đẹp tuyệt vời..! Kím đâu ra 1 tình yêu đẹp như vậy

 4. Every night in my dreams
  I see you, I feel you
  That is how I know you, go on
  Far across the distance
  And spaces between us
  You have come to show you, go on
  Near, far, wherever you are
  I believe that the heart does go on
  Once more you open the door
  And you're here in my heart and my heart will go on and on
  Love can touch us one time
  And last for a lifetime
  And never let go till we're gone
  Love was when I loved you
  One true time I hold you
  In my life we'll always go on
  Near, far, wherever you are
  I believe that the heart does go on
  Once more you open the door
  And you're here in my heart
  And my heart will go on and on
  You're here, there's nothing I fear
  And I know that my heart will go on
  We'll stay forever this way
  You are safe in my heart and my heart will go on and on

 5. Có ai biết cái áo sơ mi trắng lúc Jack mặc ăn tiệc và lúc đi nhảy tên nó là gì khôg . Nhìn đẹp quá mà chả biết tên gì

 6. Xem mãi mà ko biết chán ⛵tàu titanic huyền thoại hơn 100 năm chắn động thế giới 😭😖

 7. Ai có bài hát này nhưng lời việt do ca sỹ Mỹ Linh hát không thì cho mình xin link. Thank.

 8. Thực ra tất cả chúng ta vẫn đang đi chung một con tàu titanic con tàu của thời gian vậy nên chúng ta hãy biết dành cho nhau tình yêu thương để có thể cảm thấy hạnh phúc trong quãng thời gian tìm kiếm hi vọng nó không chìm

 9. 3:24 tao phêu cùng nhạc luôn , chỉ muốn chìm đắm mãi trong hạnh phúc ấy , giống như hóa thân vào nhân vật vậy

 10. Xem phim này từ lúc lớp 5 trên HBO. H lớp 9 xem lại vẫn lấy nc mắt tui, xứng đáng phim hay nhất thời đại😍😍

 11. Titannic đâm vào tẳng băng trôi khổ con tầu đó quá nếu nó không đâm vào tẳng băng thì nó đã sống😭😭😭😭😭😭😰😰😰😰😥😥😿🚢

 12. Tự hứa với chính mình
  Nếu sau này có người Yêu !
  2 Đứa sẽ nằm xem hết bộ phim này ..

 13. phim hay nhưng sao buồn vậy ko bao giờ mình muốn xem lại phim này vì lần nào cũng khóc nghe nhạc đã buồn lắm rui

 14. biết là phim cực hay …nhưng mình vẫn không dám coi ….. vì mình sợ cảnh chia ly đau khổ …. hay hơn là mình sợ phải khóc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here