Phim Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa (Full Trọn Bộ)

22
69Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) là vương tử thứ ba của vua Hương Chí, miền Nam Thiên Trúc, thuộc dòng Sát-đế-lợi, chính tên là Bồ Đề Đa La. Sau đó, ngài gặp Tổ thứ 27 – Bát Nhã Đa La, đến nước này và được vua cha thỉnh Tổ vào cung cúng dường. Tổ biết sư có căn cơ nên dùng bảo châu của vua ban để ngài biện luận cùng hai anh, trình bày điều tâm yếu. Rồi đó, Tôn giả bảo cùng ngài:

– Đối với các pháp ông đều thông suốt. Này, đạt-ma có nghĩa là thông đạt, vậy nên lấy tên là Đạt Ma. Nhân đó, ngài đổi tên lại là Bồ Đề Đạt Ma.

Đạt Ma bạch với Tôn giả:

– Con đã được pháp, vậy nên đi xứ nào để làm Phật sự, xin thầy thương mà chỉ dạy.

Tôn giả nói:

– Ông tuy được pháp nhưng chưa thể đi xa, chỉ nên ở lại Nam Thiên đợi sau khi ta nhập diệt 67 năm hãy đến Trung Hoa, truyền bá Chánh pháp đại thừa cho kẻ có căn trí thâm cao, chẳng nên đi sớm, e sau này suy vi nhanh.

Tổ lại hỏi:

– Xứ ấy có Đại sĩ kham làm pháp khí không ? Một ngàn năm sau có nạn gì không ?

Tôn giả nói:

– Ông hóa đạo nơi ấy, người được chính giác không kể xiết. Sau khi ta diệt độ hơn 60 năm, nơi ấy sẽ có tệ nạn chuộng văn chương bóng bẩy, ông phải khéo tự hàng phục (Thủy trung văn bố, thiện tự hàng chi). Ông đến đấy đừng ở phương Nam, người nơi ấy chỉ ưa thích thiện nghiệp, không thấu hiểu Phật lý. Dẫu ông tới chỗ đó cũng không ở lâu được, nghe ta đọc kệ:

Phiên âm:

Lộ hành khỏa thủy phục trùng dương
Độc tự thê thê ám độ giang
Nhật hạ khả lân song tượng mã
Nhị châu nộn quế cửu xương xương.

Tạm dịch:

Trên đường qua thủy, lại trùng dương
Bận bịu riêng mình vượt bến sông
Ngày xuống khá thương đôi tượng mã
Hai châu mầm quế mãi linh thông.

Lại hỏi:

– Sau đó lại có chuyện gì ?

Tôn giả đáp:

– Từ đây trở đi 150 năm sẽ có tiểu nạn. Nghe lời sấm ta đọc:

Phiên âm:

Tâm trung tuy cát ngoại đầu hung
Xuyên hạ tăng phòng danh bất trung
Vị ngộ độc long sanh võ tử
Hốt trùng tiểu thử tịch vô cùng.

Tạm dịch:

Trong tâm tuy cát, ngoài lại hung
Tại xuyên, tăng phòng tên chẳng dung
Gặp phải độc long sanh võ tử
Bỗng nhiên đụng chuột, lặng vô cùng.

Ngài lại hỏi:

– Sao đó lại như thế nào ?

Tôn giả:

– Sau đó 220 năm, tại núi thấy một người đã chứng đắc đạo quả. Nghe lời sấm:

Phiên âm:

Chấn đán tuy khoát vô biệt lộ
Yếu giả nhi tôn cước hạ hành
Kim kê giải nhạ nhất lạp túc
Cúng dường thập phương La-hán tăng.

Tạm dịch:

Trung Hoa tuy lớn, không đường khác
Nên mượn cháu con cất bước sang
Gà vàng đón dâng lên hạt thóc
Cúng dường La-hán khắp mười phương.

Đoạn, diễn giảng các kệ, thảy đều là những dự báo về tương lai hưng suy Phật giáo (Các sự việc được ghi trong Bảo Lâm tập và Thánh trụ tập). Đạt Ma luôn cung kỉnh, học hỏi giáo nghĩa với Tổ, chuyên cần hầu cận trước sau 40 năm, chưa từng biếng lười. Đến khi Tôn giả thị tịch, ngài nối tiếp truyền bá đạo pháp trong nước.

Tổ nghĩ cơ duyên với Trung Hoa đã chín muồi, thời hành hóa đã đến, bèn đến lễ tạ tháp thầy Tổ, đoạn từ biệt đồng học, sau đó đến cung vua, an ủi, khuyên bảo:

– Nên chuyên cần tu nghiệp trong sạch, hộ trì tam Bảo. Ta đi không lâu, chín năm thì trở lại.

Vua nghe lời sư nói, nước mắt nước mũi tuôn trào nói:

– Nước này có tội gì, xứ kia có phúc gì. Chú đã có nhân duyên, không thể ở chỗ con. Chỉ mong chú đừng quên xứ sở phụ mẫu, xong việc sớm trở về.

Vua cấp thuyền lớn chất đầy đủ vật báu, đoạn đích thân dẫn quần thần tiễn ra đến bờ biển.

Tổ đi thuyền trên biển cả, trải hai mùa nóng lạnh thì tới Nam Hải. Nhằm thời Lương, niên hiệu Phổ Thông năm thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm Bính Ngọ. Quan Thứ Sử Quảng Châu là Tiêu Ngang, làm lễ đón tiếp sư, đoạn gửi biểu văn về Võ Đế. Đế đọc sớ tâu, sai sứ đến cung thỉnh về triều. Lúc ấy nhằm niên hiệu Đại Thông năm đầu, Đinh Mùi. Ngày mùng 1 tháng 10, đến Kim Lăng.

Đế hỏi:

– Trẫm từ lên ngôi đến nay, thường xây chùa, chép kinh cúng dường, độ tăng không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì không ?

Tổ đáp:

– Đều không công đức.

Đế hỏi:

– Tại sao không có công đức ?

Tổ đáp:

– Đây chỉ là quả nhỏ cõi nhân thiên, là nhân hữu lậu; nó như bóng theo hình, tuy có nhưng không thực.

Đế hỏi:

– Vậy thế nào là công đức chân thực ?

– Trí thanh tịnh vi diệu tròn đầy, thể tự trống không tịch tịnh, công đức như vậy không thể lấy việc thế tục mà cầu được.

Đế lại hỏi:

– Thế nào là Thánh đế đệ nhất nghĩa ?

– Trống không chẳng có Thánh.

Đế hỏi:

– Kẻ đối diện trước trẫm là ai ?

– Không biết.

Đế không lĩnh hội được. Biết căn cơ chẳng hợp, ngày 19 tháng ấy, Tổ âm thầm trở lại Giang Bắc. Ngày 23 tháng 11, Đạt Ma đến đất Lạc Dương, nhằm thời Ngụy Hiếu Minh đế, niên hiệu Hiếu Xương năm thứ 3. Tổ dừng lại chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn, ngồi xoay mặt vô vách suốt ngày im lặng. Người đời không hiểu là ai gọi ngài là ông Ấn Độ nhìn vách.

#BồĐềĐạtMa #ĐạtMaSưTổ #TổSưĐạtMa #ĐạtMaTổSư #TổBồĐềĐạtMa #BồĐềTổSư #PhimBồĐềĐạtMa #PhimThiếuLâmTự #PhimBồĐềĐạtMaThiếuLâmTự #TổSưThiền #ThiếuLâmTự #ThiềnTông #ThiềnĐốnNgộ #KiếnTánhThànhPhật #bodhidharma #masterofzen #buddha

Nguồn: https://vietnetmedia.net

Xem thêm bài viết khác: https://vietnetmedia.net/phim/

22 COMMENTS

  1. người cầu phật là cầu thành phật hay cầu an nhàn . nếu phật đã vô hình vô trạng con người ta xây chùa cao đền lớn để làm chi. kẻ tu hành thì mong đắc đạo. cầu hay không cầu. không cầu hay lại là cầu. phật tại tâm sao chẳng thấy kẻ tu tâm lại tu bước. đạo lý này là gì. lúc chưa sinh za ta là ai . khi sinh za rồi ai là ta

  2. có câu nói của sư tổ mà chưa ai trả lời được: trước khi sinh ra ta là ai

  3. Ai nhớ tên phim đức hoà trong vai mot người bự con , hít đất 1 ngón tay , đánh với bản sao của chính mình không

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here