Dịch trực tiếp tiếng Việt qua camera bằng ứng dụng Google

Tính năng dịch tiếng Việt thời gian thực qua camera đã được Google bổ sung cho ứng dụng Google Lens, nhưng chưa có cho Google Translate.

 

Tính năng dịch tiếng Việt thời gian thực qua camera đã được Google bổ sung cho ứng dụng Google Lens, nhưng chưa có cho Google Translate.
Posted in SEO - GoogleTagged ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *